ruuk

На базі ХОВУФКС працює психологічна служба.

     Психологом проводиться просвітницька, консультативна, діагностична, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, яка направлена на вирішення конкретних проблем, з якими звертаються учні, тренера, вчителя, вихователі або батьки.

Основна мета психологічної служби, це – сприяння психічному здоров’ю, освітнім інтересам і розкриттю індивідуальності розвиваючої особистості дитини, діагностика і корекція різного роду труднощів в розвитку та саморозвитку.

Психодіагностична робота проводиться впродовж всього періоду навчання, виявлення індивідуальних особливостей їх розвитку, визначення причин виявлених порушень розвитку особистості і труднощів в навчанні і спорті.

Коректувальні заняття можуть бути індивідуальними і груповими. В ході їх психолог прагне скоректувати небажані особливості психічного розвитку дитини. Ці заняття можуть бути направлені як на розвиток пізнавальних процесів (пам’ять, увага, мислення), так і на вирішення проблем в емоційно-вольовій сфері, у сфері спілкування і проблеми самооцінки учнів.

Консультування вчителів, тренерів і батьків – це робота по конкретному запиту. Психолог знайомить вчителів, тренерів або батьків з результатами діагностики, дає певний прогноз, попереджає про те, які труднощі можуть в майбутньому виникнути у школяра в навчанні, спорті і спілкуванні; при цьому спільно виробляються рекомендації за рішенням виникаючих проблем і взаємодії з дитиною.

Психологічна просвіта полягає в тому, щоб знайомити вчителів, тренерів і батьків з основними закономірностями і умовами сприятливого психічного розвитку дитини. Воно здійснюється в ході консультування, виступів на педагогічних радах і батьківських зборах.

 • Якщо дитину часто критикують – він вчиться засуджувати.
 • Якщо дитині часто демонструють ворожість – він вчиться битися.
 • Якщо дитину часто висміюють – він вчиться бути боязким.
 • Якщо дитину часто ганьблять – він вчиться відчувати себе винуватим.
 • Якщо до дитини часто бувають поблажливими – він вчиться бути терплячим.
 • Якщо дитину часто підбадьорюють – він вчиться упевненості в собі.
 • Якщо дитину часто хвалять – він вчиться оцінювати.
 • Якщо з дитиною зазвичай чесні – він вчиться справедливості.
 • Якщо дитина живе з відчуттям безпеки – він вчиться вірити.
 • Якщо дитину часто схвалюють – він вчиться добре до себе відноситися.
 • Якщо дитина живе в атмосфері дружби і відчуває себе потрібним – він вчиться знаходити на цьому світі любов.

Дітей учить те, що їх оточує

6c441AhAE5E KV6pTeZIiCo mU5f6mZqEnk Pd5Pr3lCrvs