ruuk

     У Комунальному закладі “Харківський фаховий коледж спортивного профілю” Харківської обласної ради працюють 19 викладачів, з них: 6 – «Відмінники освіти України», 3 – «кандидата наук», 1 – «вчитель-методист», 5 – «старших вчителя», 9 викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

 


Коледж готує спеціалістів за замовленням обласної адміністрації з 1 спеціальності за освітнім рівнем підготовки –фаховий молодший бакалавр.
Загальний ліцензований обсяг прийому 30 осіб:
Напрям підготовки 01 Освіта/Педагогіка,
спеціальність 017 “Фізична культура і спорт”.
У коледжі створені належні умови для виконання наступних завдань:

 • забезпечення реалізації прав громадян на повну загальну середню освіту , вищу освіту; виховання громадянина України;
  виховання шанобливого становлення до Батьківщини , поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості. Особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання студентів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
  розвиток особистості студента, його здібностей і обдарувань;
 • реалізація права студентів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я студентів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • пошук і відбір спортивно обдарованих дітей та молоді, в тому числі з дітей-сиріт і дітей із соціально незахищених та неблагонадійних сімей з метою соціального захисту від зближення з кримінальними структурами, надання їм можливості отримати повноцінну середню, а потім і вищу освіту спортивно-педагогічної спрямованості;
 • організація інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу, забезпечення участі студентів у змаганнях різних рівнів;
 • створення студентам сприятливих умов для поєднання інтенсивних тренувань з навчанням, відпочинком, відновленням сил і енергії;
 • підготовка спортсменів, які здатні успішно виступати на престижних міжнародних змаганнях;
 • запровадження системи безперервної та ступеневої освіти для обдарованих і висококваліфікованих спортсменів;
 • проведення профорієнтаційної роботи зі спортивною обдарованою молоддю.

       Виходячи з договору про спільну роботу Харківської державної академії фізичної культури (ХДАФК) і Комунального закладу “Харківський фаховий коледж спортивного профілю” Харківської обласної ради (КЗ “ХФКСП” ХОР), погодженого Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Управлінням у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації та затвердженого Міністерством України у справах сім`ї, молоді та спорту, ця робота розглядається як єдиний навчально-спортивний комплекс безперервної освіти. Вона здійснюється у напрямках: навчальна, методична, наукова, спортивна і культурно-виховна. Підготовка фахівців здійснюється згідно погоджених планів навчального процесу ХДАФК і КЗ “ХФКСП” ХОР, на підставі яких здійснюється участь викладачів ХДАФК і КЗ “ХФКСП” ХОР в організації і проведенні освітнього процесу в приміщеннях обох навчальних закладів. Викладачі обох закладів спільно організують і проводять навчальні та тренувальні заняття, а також тренерську практику студентів. Випускники коледжу, які мають освітній рівень фахового молодшого бакалавра за рекомендацією педагогічної ради, вступають на перший курс навчання до академії за скороченим терміном навчання до 30 випускників коледжу.