Categories
ukru

Медичне забезпечення навчально-тренувального процесу
є одним із найважливіших завдань у підготовці спортсменів.

     Медична частина Комунального закладу “Харківський фаховий коледж спортивного профілю” Харківської обласної ради включає: кабінет медичної сестри, кабінет профілактичних щеплень, ізолятор, кабінет лікаря, кабінет стоматолога.

Головні завдання:

1. Забезпечення медичного контролю за станом здоров’я учнів та студентів з використанням сучасних методів функціональної діагностики;
2. Напрацювання ефективної системи відновлення та реабілітації;
3. Фармакологічне забезпечення навчально-тренувального процесу;
4. Збереження, розширення та оновлення матеріально-технічної бази;
5. Впровадження інформаційних технологій та створення єдиної інформаційної бази для обробки та всебічного аналізу результатів медичних обстежень і їх співвідношення із спортивними результатами;
6. Створення ефективної системи тісної співпраці спортивної та медичної частин з метою оптимізації навчально-тренувального процесу та підвищення функціональних можливостей організму молодих спортсменів;
7. Підвищення кваліфікації, теоретичної підготовки та практичних навичок працівників медичної частини.

Зміст роботи медичної частини:

1. Заходи щодо контролю за станом здоров’я, фізичним розвитком та функціональним станом учнів:
1.1 поглиблені диспансерні обстеження (осінь та весна);
1.2 контрольні огляди (після захворювань і травм);
1.3 лікарсько-педагогічні спостереження;
1.4 поточна діагностика та корекція функціонального стану спортсменів на етапах підготовки до відповідальних змагань (за погодженням із спортивною частиною);
1.5 організація раціонального харчування та контроль за його якістю, калорійністю та дотриманням норм із врахуванням інтенсивності навчально-тренувального процесу та специфіки окремих видів спорту.
2. Лікувально-профілактичні заходи:
2.1 аналіз результатів диспансеризації;
2.2 складання плану проведення лікувально-профілактичних заходів і реалізація рекомендацій диспансерного обстеження;
2.3 амбулаторне лікування хворих учнів та студентів училища;
2.4 комплексна реабілітація після захворювань і травм.
2.5 нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у місцях проведення тренувань та змагань.
3. Участь в управлінні навчально-тренувальним процесом:
3.1 інформація і доповіді про стан здоров’я спортсменів, рівні загального функціонального стану на тренерських нарадах;
3.2 корекція і рекомендації в навчально-тренувальному процесі;
4. Обслуговування планових спортивних заходів:
4.1 навчально-тренувальних занять;
4.2 навчально-тренувальних зборів;
4.3 спортивних змагань.
5. Участь у відборі абітурієнтів:
5.1 проведення обов’язкових медичних оглядів абітурієнтів;
5.2 вдосконалення системи відбору абітурієнтів із застосуванням нових діагностичних методів;
5.3 підвищення вимог до стану здоров’я абітурієнтів та розробка системи їх відбору з використанням сучасних досягнень медицини.