Categories
ukru

УКРАЇНА

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИЩЕ УЧИЛИЩЕ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

 

НАКАЗ

 

01.09.2016                                         Харків                                              № 259

 

Про дотримання

у 2016/2017 навчальному році

норм єдиного орфографічного

режиму

З метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму у 8-х – 11-х класах училища

 

НАКАЗУЮ:

  1. Для виконання всіх видів робіт учням мати таку кількість зошитів:

1.1. з української та російської мов: у 8-х – 9-х класах по 2 зошити;  у 10-х – 11-х класах  по 1 зошиту.

1.2. з української та зарубіжної літератури – по 1 зошиту

1.3. з іноземної (англійської мови) – 1 зошит та зошит для словника;

1.4. з математики: у 8-х – 9-х класах — по 3 зошити (2 — з алгебри, 1— з геометрії), у 10-х – 11 -х класах — по 2 зошити (1— з алгебри і початків аналізу, 1 — з геометрії);

1.5. з фізики, хімії — по 2 зошити (1 — для виконання класних і домашніх навчальних робіт та розв’язування задач, 1 — для оформлення лабораторних, практичних робіт, практикумів);

1.6. з біології, екології, географії, економіки,  історії, правознавства, астрономії,  інформатики, трудового навчання, технологій, художньої культури, основ здоров’я,  предметів «Людина і світ» та  «Захист Вітчизни», курсів за вибором, факультативних занять –  по 1 зошиту;

1.7.  з  мистецтва –  1  зошит.

 

  1. Для контрольних робіт і тематичного опитування з української, російської та іноземних мов і літератур, математики, фізики, хімії виділити спеціальні зошити.
  2. У зошитах з української, російської мов та літератур записувати вид роботи, одним рядком нижче — її назву, наприклад:

Диктант             Переказ

Проліски            Літечко

Це стосується і невеликих за обсягом робіт, які виконуються в зошитах для класних і домашніх робіт.

  1. З фізики, хімії та математики записувати назву теми.
  2. Встановити такий порядок ведення зошитів:

5.1. Писати в зошитах акуратно, чітко.

5.2. Уніфікувати підписи на обкладинках зошитів:

Зошит

для робіт з української мови

учня 9-А класу

ХОВУФКС

Іваненка Володимира

Зошити підписувати мовою, що вивчається.

5.3. У зошитах з іноземної мови записувати словами назву дня тижня, число і місяць. У зошитах з інших предметів дату записувати словами, в окремому рядку вказувати, класна чи домашня робота, зазначати назву теми уроку, вид роботи, назву зв’язного тексту, наприклад:

Десяте вересня

Класна робота

Вправа 126 (Задача 237)

5.4. Дотримуватись абзаців. Між датою і заголовком, назвою виду роботи і заголовком, а також між заголовком і текстом у зошитах з української, російської та іноземної мов рядка не пропускати. У зошитах з математики між цими записами пропускати одну клітинку. Між останнім рядком тексту однієї письмової роботи і датою або заголовком (назвою виду) наступної роботи у зошитах з української, російської та іноземної мов пропускати два рядки, у зошитах з математики — чотири клітинки.

5.5. Акуратно виконувати підкреслення, креслення, умовні позначення олівцем.

5.6. Помилки виправляти таким чином: неправильно написану літеру або пунктуаційний знак закреслювати скісною рискою, замість закресленого надписувати потрібні літери, слова, речення. Не брати неправильно написаних знаків у дужки.

  1. Встановити такий порядок перевірки письмових робіт учителем:

6.1. Зошити учнів, у яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряти:

6.1.1. з української, російської мов і математики у 8—9-х класах — після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти — 2-3 рази на місяць; у 10—11-х класах  — після кожного уроку в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти — найбільш важливі роботи (загалом зошити в усіх учнів перевіряти 2 рази на місяць);

6.1.2. з іноземних мов у 8-х – 9-х класах зошити перевіряються один раз на тиждень; в 10-х – 11-х класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи,  але з таким розрахунком, щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів. Словники перевіряються один раз в семестр.;

6.1.3. зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української та зарубіжної  літератури перевіряти раз на місяць у кожному класі.

6.1.4. з історії, географії, біології, фізики, хімії, інформатики, креслення, астрономії – вибірково, але з таким розрахунком, щоб кожний зошит перевіряти не менше ніж раз на місяць.

6.2. Підкреслення і виправлення помилок робити тільки червоною пастою (чорнилом, олівцем).

6.3. Оцінку за ведення зошитів з української та російської мови, української та світової  літератури виставляти у класний журнал кожного місяця.

6.4. Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється до класного

журналу наприкінці вивчення кожної теми, але не менше, ніж один раз на місяць.

6.5. Обов’язково оцінювати всі контрольні роботи із внесенням балів до класного журналу.

6.6. Учнівські роботи над помилками виконувати у зошитах з письмових робіт.

  1. Встановити, що зошити для контрольних робіт зберігаються у вчителя як документи, що належать до переліку шкільної документації впродовж навчального року.

 

Директор  училища                                                                          А.М.Попов

 

Вовк , 315-12-94