Categories
ukru

Положення про освітній процес

Положення про навчально-спортивний підрозділ

Положення про практичну підготовку

Положення про дистанційне навчання

Положення про електронний журнал

Положення про індивідуальний план студента

Положення про студентське самоврядування

Положення про KKP

Положення про студентське самоврядування

Положення про куратора академічної групи

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

Положення про запобігання та протидію булінгу

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторингу ОПП

Положення про організацію та методику проведення контролю результатів навчання

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію

Положення про академічну доброчесність

Положення про моніторинг якості освіти

Положення про циклову комісію

Про порядок проведення атестації здобувачів освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про НМК дисципліни

Положення про методичну раду

Положення про організацію виховної роботи

Положення про проведення відкритого заняття

Положення про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи

Положення про аквдемічну мобільність

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Положення про преміювання

Положення про неформальну та інформальну освіту

Положення про гуртожиток