ukru

          У Харківському обласному вищому училищі фізичної культури і спорту працюють   12 учителів загальноосвітніх предметів, з них: 1 заслужений вчитель України, 3 відмінники освіти України, 1 учитель-методист, 5 мають педагогічне звання «старший учитель», 8 учителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 4 – «спеціаліст першої категорії», 3 – «спеціаліст другої категорії», 3 – «спеціаліст».

     Організація навчального процесу в умовах училища фізичної культури вимагає урахування всіх чинників, що складають освітній простір для дитини, яка на професійному рівні займається спортом, для якої удосконалення спортивної майстерності – одне з найголовніших свідомих особистісних завдань.

       В Харківському обласному вищому училищі фізичної культури і спорту вихованці починають навчання з 8 класу, отримуючи як базову загальну середню освіту, так і повну загальну середню освіту.

      Навчальна діяльність вчителів загальноосвітніх предметів в училищі будується з урахуванням спортивної спеціалізації закладу.

             В училищі створені і плідно працюють два методичні об’єднання вчителів загальноосвітніх предметів: гуманітарного циклу та природничо-математичного циклу. Робота методичних об’єднань вчителів ведеться з урахуванням сучасних завдань перебудови змісту освіти й виховання в державі і спрямована на підвищення професійною майстерності вчителів та стимулювання зростання педагогічних працівників у фаховому відношенні, що, безумовно, сприяє формуванню інтелектуального і культурного потенціалу особистості учня, досягнення учнями училища високого рівня спортивної майстерності з обраних видів спорту відповідно до спортивної спеціалізації навчального закладу, забезпечення умов для самовдосконалення особистості і розвитку її творчих здібностей.

     Навчальний процес в умовах училища фізичної культури і спорту вимагає особливо ретельного підходу до інтенсифікації навчального процесу: кожна хвилина уроку повинна працювати на засвоєння учнями навчального матеріалу саме на уроці. І використання можливостей навчальних кабінетів – це ще один резерв, досить суттєвий чинник досягнення поставлених завдань. В училищі працюють кабінети української мови та літератури, англійської мови, світової літератури, історії, географії, біології, хімії, математики, фізики, інформатики, Захисту Вітчизни. Адміністрація училища постійно відшукує можливість поповнення кабінетів сучасними технічними засобами навчання. Всі кабінети оснащені телевізорами, DVD-програвачами. Зараз в училищі є чотири мультимедійних проектори, ноутбуки, що використовуються в навчальних кабінетах за потребою. Ведеться робота зі стаціонарного оснащення навчальних кабінетів мультимедійним обладнанням .

        Всі кабінети укомплектовані навчальним обладнанням, навчально-методичним комплексом засобів навчання, необхідних для виконання освітніх програм. Всі навчально-методичні комплекси та комплекси засобів навчання відповідають профілю кабінетів, вимогам стандарту освіти та освітнім програмам.

      Для учнів училища актуальною є уміння самостійно опановувати навчальний матеріал під час виїздів на тривалі навчально-тренувальні збори. Вчителі загальноосвітніх предметів розробили так звані «виїзні завдання» – рекомендації до самостійного вивчення тієї чи іншої навчальної теми. А після повернення учень може отримати консультацію вчителя, пояснення незрозумілого матеріалу або відповісти по темі на додаткових заняттях. Система додаткових групових та індивідуальних занять з усіх загальноосвітніх предметів побудована таким чином, щоб надолужити ті прогалини в засвоєнні учнями навчального матеріалу, які можуть утворитися під час виїздів юних спортсменів на збори та змагання.