Categories
ukru

Людей слід учити передусім того, щоб вони здобували знання не з книг, щоб вони досліджували й пізнавали самі предмети, а не пам’ятали тільки чужі спостереження і пояснення.

Я.А.Коменський

 

Циклова комісія фундаментальної підготовки проводить навчальну, виховну та методичну роботу за ОПП Фізична культура і спорт та спрямовує свою діяльність на формування загальних та фахових компетентностей студентів.

Основними завданнями циклової комісії фундаментальної підготовки  є:

  • оптимізація викладання відповідно до нових навчальних планів та сучасних вимог навчання з широким використання засобів дистанційного навчання;
  • створення такого освітньо-розвиваючого середовища, у результаті взаємодії з яким у педагогів формується готовність до роботи на основі знання сучасних педагогічних технологій, розуміння своєї індивідуальної сутності, вироблення особистісної педагогічної концепції і персональної технології.
  • формування висококваліфікованого фахового молодшого бакалавра, здатного самостійно виконувати та розв’язувати складні спеціалізовані завдання під час професійної діяльності у сфері фізичної культури та спорту,  підготовка соціально зрілої, громадянсько-свідомої та всебічно розвиненої особистості з відповідним рівнем знань у соціальній та гуманітарній сферах, національної та загальнолюдської культури, толерантності та патріотизму;
  • формування творчої особистості спеціаліста, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності.

З метою розв’язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентнісному підході. Кожний викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета.

Навчально-методична проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії «Формування професійно компетентного фахівця шляхом використання сучасних комунікаційних технологій навчання та новітніх методик моніторингу рівня навчальних досягнень студентів».

Для провадження освітнього процесу в коледжі викладачами створені комплекси навчально-методичного забезпечення, які постійно вдосконалюються та поновлюються новими методичними матеріалами: конспектами лекцій, семінарськими та практичними роботами, електронними презентаціями, навчальними посібниками.

Склад циклової комісії:

Потоцький Андрій Володимирович

Голова циклової комісії

Викладач вищої категорії, педагогічний стаж 29 років.

Освіта: Харківський державний університет, 1995 рік, історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін.

Дисципліни, які викладає: історія української державності, філософія, історія фізичної культури.

 

Піковець Наталія Леонідівна

Викладач другої категорії, педагогічний стаж 6 років.

Освіта: Харківський Гуманітарний Університет “Народна Українська Академія”, 2007 рік, магістр з економіки підприємства з поглибленою правовою підготовкою, викладач економічних дисциплін.

Дисципліни, які викладає: основи правознавства, організаційна поведінка та культура, економічні засади розвитку спорту в цифровій економіці.