Categories
ukru

          Комунальний заклад “Харківський фаховий коледж спортивного профілю” Харківської обласної ради – це спеціалізований заклад освіти із специфічними умовами навчання. Спеціалізована освіта в коледжі передбачає засвоєння освітньої програми з відповідного виду спорту з метою набуття комплексу професійних компетентностей у галузі фізичної культури і спорту, формування та розвитку індивідуальних здібностей особи, поглибленого оволодіння спеціалізацією в обраному виді спорту та здобувається одночасно з середньою та фаховою передвищою освітою.

          Освітні програми з відповідного виду спорту розробляються всеукраїнськими федераціями з видів спорту та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.

          Особи, які здобувають спортивну освіту в коледжі, безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках, харчуванням, спортивною формою, спортивним інвентарем та стипендіями згідно із законодавством.

          До структури коледжу входять:

  • ліцей-інтернат спортивного профілю – загальноосвітній заклад освіти II і III ступеня, який забезпечує здобуття учнями відповідно базової та повної загальної середньої (профільної) освіти і поглиблену спортивну підготовку;
  • коледж спортивного профілю – заклад фахової передвищої освіти, який провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти та кваліфікації в галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт, і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.