Categories
ukru

Діяльність циклової комісії професійної та практичної підготовки – це напружена праця згуртованого колективу викладачів, спрямована на подальше формування і вдосконалення науково-методичної бази коледжу для забезпечення високоякісної підготовки студентської молоді.

Діяльність комісії проводиться під керівництвом голови циклової комісії — Чапідзе К.О.

Проблема, над якою працює циклова комісія: «Формування компетентностей здобувачів освіти шляхом упровадження інноваційної освітньої діяльності».

Основним завданням циклової комісії є підготовка фахівців для галузі фізичної культури і спорту з достатніми теоретичними знаннями та спеціальними компетентностями, здатних успішно вирішувати професійні завдання, організовувати і забезпечувати комплексний підхід до професійної діяльності.

Комісія об’єднує досвідчених викладачів, справжніх професіоналів, з багаторічним стажем викладацької роботи, які ефективно використовують інноваційні технології, форми, методи та засоби навчання.

Для формування спеціальних компетентностей студентів, викладачами комісії удосконалюється освітній контент електронних кабінетів з використанням навчальної платформи Google Classroom. Основою академічної діяльності циклової комісії є принципи академічної доброчесності, студентоцентризму та забезпечення індивідуальної траєкторії здобувачів фахової передвищої освіти.

Склад циклової комісії:

Чапідзе Ксенія Олександрівна

Голова циклової комісії

Викладач вищої категорії, педагогічний стаж 16 років.

Освіта: Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, 2008 р., психолог.

Інженерно-педагогічна академія, 2019 р., науково-педагогічний та педагогічний працівник закладів освіти.

Дисципліни, які викладає: психологія, педагогіка, педагогічна практика.

 

Попов Анатолій Михайлович

Директор
Комунального закладу
“Харківський фаховий коледж спортивного профілю” Харківської обласної ради, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України,
Відмінник освіти України, викладач-методист, педагогічний стаж 51 рік.

Освіта: Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, 1970 р., вчитель фізичного виховання середньої школи.

Дисципліни, які викладає: вступ до спеціальності, теорія і методика спортивних та рухливих ігор.

 

Стець Наталья Вікторівна

Викладач вищої категорії, педагогічний стаж 26 років.

Освіта: Харківський державний інститут фізичної культури, 1999 р., викладач фізичного виховання, організатор масової фізкультурно-оздоровчої роботи.

Дисципліни, які викладає: організація та методика масової фізичної культури, організаційна практика.

 

 

 

Мединська Євгенія Анатоліївна

Викладач вищої категорії, педагогічний стаж 27 років.

Освіта: Освіта: Харківський державний інститут фізичної культури, 1996 р., викладач фізичного виховання та спорту.

Дисципліни, які викладає: теорія і методика легкої атлетики.